Khóa thẻ từ

Showing 1–12 of 25 results

Khóa thẻ từ – Giải pháp thông minh, hiệu quả cho quản lý khách sạn

Thông qua máy phát hành thẻ ( đầu đọc thẻ) được kết nối với phần mềm máy tính, bạn có thể thiết lập cài đặt nhiều tính năng cho các loại thẻ như: thẻ quản lí, thẻ nhân viên, thẻ khẩn cấp, thẻ khách hàng. Phân quyền cho từng nhân viên quản lí theo chức năng cụ thể. Quản lý thời gian lưu trú của khách hàng, tính tiền lưu trú khách hàng, in các loại báo cáo phục vụ mục đích quản lý.

0911158288

0911.158.288